ریپ ها تا بعد از ظهر کامل می شوند.

X264.300MB-BWBP :
Name ScreenShot Size
9JKL.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.300MB-BWBP.mkv 910.18 KB152.11 MB
Arrow.S06E08.720p.HDTV.x264-AVS.300MB-BWBP.mkv 760.59 KB306.13 MB
Chicago.Med.S03E02.720p.HDTV.x264-KILLERS.300MB-BWBP.mkv 851.28 KB301.21 MB
Cold.Feet.S07E01.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 742.26 KB322.82 MB
Cold.Feet.S07E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 380.12 KB325.1 MB
Cold.Feet.S07E03.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 577.61 KB333.68 MB
Cold.Feet.S07E04.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 1.09 MB329.56 MB
Cold.Feet.S07E05.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 1012.5 KB334.94 MB
Cold.Feet.S07E06.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 939.87 KB325.72 MB
Cold.Feet.S07E07.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 1.05 MB332.39 MB
comic.book.men.s07e04.720p-yestv.300MB-BWBP.mkv 1.28 MB154.2 MB
conan.2017.11.27.rainn.wilson.720p.hdtv.x264-crooks.300MB-BWBP.mkv 979.27 KB307.76 MB
Kevin.Can.Wait.S02E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.300MB-BWBP.mkv 1.52 MB150.83 MB
Man.with.a.Plan.S02E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.300MB-BWBP.mkv 1.22 MB154.87 MB
Scorpion.S04E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.300MB-BWBP.mkv 1.05 MB316.46 MB
strike.back.s06e05.720p.hdtv.x264-mtb.300MB-BWBP.mkv 631.12 KB332.3 MB
Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS.300MB-BWBP.mkv 1.24 MB304.98 MB
Superior.Donuts.S02E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION.300MB-BWBP.mkv 836.34 KB157.43 MB
The.Good.Doctor.S01E09.720p.HDTV.x264-KILLERS.300MB-BWBP.mkv 570.31 KB305.99 MB
the.marvelous.mrs.maisel.s01e07.720p.web.h264-strife.300MB-BWBP.mkv 876.67 KB373.99 MB
the.marvelous.mrs.maisel.s01e08.720p.web.h264-strife.300MB-BWBP.mkv 1.65 MB450.43 MB
the.voice.s13e20.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 1.66 MB624.04 MB
Travelers.2016.S02E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.300MB-BWBP.mkv 825.71 KB325.06 MB
Totals: 23 File 6.86 GB

توضیحاتی در مورد کدک X265
با انکود x265 ممکن است فایل نهایی به نصف حجم x264 برسد
دستگاهای پلیر خانگی این نوع فرمت را پشتیبانی نمی کنند
برنامه های کامپیوتری VLC media player و KMPlayer بهترین برنامه ها برای پخش این فرمت می باشند

x265 :
Name ScreenShot Size
9JKL.S01E09.720p.HDTV.X-DIMENSION.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 885.11 KB97.73 MB
Arrow.S06E08.720p.HDTV.-AVS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 770.67 KB197.14 MB
Chicago.Med.S03E02.720p.HDTV.-KILLERS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 834.8 KB193.92 MB
Cold.Feet.S07E01.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 793.88 KB207.75 MB
Cold.Feet.S07E02.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 339.3 KB209.31 MB
Cold.Feet.S07E03.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 602.89 KB214.88 MB
Cold.Feet.S07E04.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.12 MB212.08 MB
Cold.Feet.S07E05.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.04 MB215.56 MB
Cold.Feet.S07E06.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 920.24 KB209.45 MB
Cold.Feet.S07E07.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.01 MB214.1 MB
comic.book.men.s07e04.720p-yestv.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.29 MB99.25 MB
conan.2017.11.27.rainn.wilson.720p.hdtv.-crooks.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 971.75 KB198.56 MB
Kevin.Can.Wait.S02E10.720p.HDTV.X-DIMENSION.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.5 MB97.15 MB
Man.with.a.Plan.S02E03.720p.HDTV.X-DIMENSION.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.18 MB99.62 MB
Scorpion.S04E10.720p.HDTV.X-DIMENSION.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.06 MB203.36 MB
strike.back.s06e05.720p.hdtv.-mtb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 660.58 KB213.64 MB
Supergirl.S03E08.720p.HDTV.-AVS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.22 MB196.3 MB
Superior.Donuts.S02E05.720p.HDTV.X-DIMENSION.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 791.81 KB101.13 MB
The.Good.Doctor.S01E09.720p.HDTV.-KILLERS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 587.71 KB196.98 MB
the.marvelous.mrs.maisel.s01e07.720p.web.h-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 819.19 KB240.17 MB
the.marvelous.mrs.maisel.s01e08.720p.web.h-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.69 MB289.91 MB
the.voice.s13e20.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.68 MB401.72 MB
Travelers.2016.S02E07.720p.HDTV.-KILLERS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 797.29 KB209.15 MB
Totals: 23 File 4.41 GB

تبدیل لینک دانلود به FTP